CJ Hendriks is een familiebedrijf met zijn wortels in Amsterdam en de Amsterdamse haven. CJ Hendriks is een modern bedrijf met meer dan 180 jaar ervaring in complexe logistiek. Onder de CJ Hendriks Group vallen de dochterondernemingen Veem- en Expeditiebedrijf Diergaarde, Diergaarde Chemical Storage en Recter & van der Veere.

Meer dan 180 jaar complexe logistiek

1840
01 feb, 1840

Opgericht in 1840

Jacobus Johannes Hendriks vervoerde per handkar goederen als meel voor de beurtveren op het Damrak naar de pakhuizen in de binnenstad. In 1840 vestigde hij zich officieel als kruier. Vanwege het zware werk besloot hij een houten dekschuit aan te schaffen die met een vaarboom werd aangestuurd.

1890
01 feb, 1890

Viering 50-jarig bestaan

Zoon Nelis nam het bedrijf na het overlijden van zijn vader over en vierde het 50-jarig bestaan. Er waren nog geen sociale voorzieningen of pensioen, iedereen moest zelf wat sparen en werkte door zolang men kon. Nelis had de gewoonte om de mensen een soort uitkering te geven bij wijze van pensioen, in de vorm van een rijksdaalder per week.

1900
01 jan, 1900

Schuiten

Aan het eind van de 19e eeuw was het aantal schuiten gegroeid en gemoderniseerd. Scheepswerf Bierenbroodspot noteerde de schuiten in de oude werfboeken die bewaard zijn gebleven. Al snel kwamen de eerste motorschuiten in gebruik.

1920
08 mei, 1920

Transport & Veem

Begin 20ste eeuw begon de scheiding te vervagen tussen de schuitenvoerders en de vemen, die de pakhuizen exploiteerden. Het was praktisch om goederen met eigen schuiten naar eigen pakhuizen te brengen. Na een paar jaar gehuurd te hebben kocht Hendriks zijn eerste echte pakhuis de Leeuw aan de Brouwersgracht 272.

1923
01 jan, 1923

Douaneformulieren

Toen Hendriks een admissie als convooiloper verkreeg kwamen de douaneformulieren in eigen beheer. Er is een officiële beëdiging van C. J. Hendriks als meter en weger.

1926
01 jan, 1926

Vrachtauto

De eerste vrachtauto werd aangeschaft: een T-Ford, inclusief rij-instructie aan de chauffeur bij aflevering.

1950
01 jan, 1950

Logo

De rode kleur hoorde al lange tijd bij Hendriks, dekschuiten hadden bijvoorbeeld een rode rand. Na de oorlog bleven de cabines van vrachtauto’s groen omdat de vrachtauto’s uit de dump groen waren.

1954
01 jan, 1954

Wijn

Vanaf de jaren ’50 houdt de firma zich bezig met dranken zoals sherry en wijn. Drank in vaten moest door de verificateur worden geroeid en bemonsterd. Aan de hand van een tabel werd precies uitgerekend hoeveel vloeistof in een vat zat. Het monster werd op het Rijkslaboratorium afgestookt op alcoholgehalte. Na enige dagen hoorde je wat de invoerrechten en accijnzen waren.

1967
01 jan, 1967

Wittenstraat

Toen duidelijk werd dat de oude pakhuizen niet meer aan de praktische eisen voldeden door de komst van pallets, heftrucks en containers, verhuisde Hendriks naar de Wittenstraat in de Staatsliedenbuurt.

1988
01 jan, 1988

Overname & Westelijke Havengebied

Kees Jan nam als vijfde generatie het familiebedrijf over. Gemeente Amsterdam vond dat pakhuizen, die al vanaf de 17e eeuw in het centrum functioneerden, niet meer gebruikt moesten worden voor de logistiek. Uiteindelijk was de mogelijkheid om een grotere loods te combineren met een modern kantoor doorslaggevend om naar de Plimsollweg te verhuizen.