Aan het eind van de 19e eeuw was het aantal schuiten gegroeid en gemoderniseerd. Scheepswerf Bierenbroodspot noteerde de schuiten in de oude werfboeken die bewaard zijn gebleven. Al snel kwamen de eerste motorschuiten in gebruik.