Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, zoals hierna beschreven. Voor opslag gelden de Veemcondities Amsterdam-Rotterdam 2006 en voor vervoer over de weg de AVC 2002 die, in geval van grensoverschrijdend vervoer, gelden in aanvulling op het CMR Verdrag. Voor alle overige werkzaamheden gelden de Nederlandse Expeditievoorwaarden 2018, met uitzondering van artikel 23. Algemene voorwaarden van derden wijzen wij (hierbij) uitdrukkelijk van de hand.