Jacobus Johannes Hendriks vervoerde per handkar goederen als meel voor de beurtveren op het Damrak naar de pakhuizen in de binnenstad. In 1840 vestigde hij zich officieel als kruier. Vanwege het zware werk besloot hij een houten dekschuit aan te schaffen die met een vaarboom werd aangestuurd.