Vanaf de jaren ’50 houdt de firma zich bezig met dranken zoals sherry en wijn. Drank in vaten moest door de verificateur worden geroeid en bemonsterd. Aan de hand van een tabel werd precies uitgerekend hoeveel vloeistof in een vat zat. Het monster werd op het Rijkslaboratorium afgestookt op alcoholgehalte. Na enige dagen hoorde je wat de invoerrechten en accijnzen waren.