Timeline Stories

ADR opslag

Na de overname van Diergaarde werden de mogelijkheden van het bedrijf geoptimaliseerd. Voorbeelden zijn de modernisering van de vergunningen voor opslag van chemicaliën en gevaarlijke stoffen en de conditionering van ...

Sociale werkplaats

Voor allerlei ompak- en assemblagewerk werk wordt sociaal werkbedrijf Pantar ingezet. Dit wordt goed begeleid waardoor voor veel mensen een kans wordt geboden om actief aan het werk te gaan.

Overname & Westelijke Havengebied

Kees Jan nam als vijfde generatie het familiebedrijf over. Gemeente Amsterdam vond dat pakhuizen, die al vanaf de 17e eeuw in het centrum functioneerden, niet meer gebruikt moesten worden voor ...

Wittenstraat

Toen duidelijk werd dat de oude pakhuizen niet meer aan de praktische eisen voldeden door de komst van pallets, heftrucks en containers, verhuisde Hendriks naar de Wittenstraat in de Staatsliedenbuurt.

Wijn

Vanaf de jaren ’50 houdt de firma zich bezig met dranken zoals sherry en wijn. Drank in vaten moest door de verificateur worden geroeid en bemonsterd. Aan de hand van ...

Viering 50-jarig bestaan

Zoon Nelis nam het bedrijf na het overlijden van zijn vader over en vierde het 50-jarig bestaan. Er waren nog geen sociale voorzieningen of pensioen, iedereen moest zelf wat sparen ...

Douaneformulieren

Toen Hendriks een admissie als convooiloper verkreeg kwamen de douaneformulieren in eigen beheer. Er is een officiële beëdiging van C. J. Hendriks als meter en weger.

Vrachtauto

De eerste vrachtauto werd aangeschaft: een T-Ford, inclusief rij-instructie aan de chauffeur bij aflevering.

Logo

De rode kleur hoorde al lange tijd bij Hendriks, dekschuiten hadden bijvoorbeeld een rode rand. Na de oorlog bleven de cabines van vrachtauto’s groen omdat de vrachtauto’s uit de dump ...

Transport & Veem

Begin 20ste eeuw begon de scheiding te vervagen tussen de schuitenvoerders en de vemen, die de pakhuizen exploiteerden. Het was praktisch om goederen met eigen schuiten naar eigen pakhuizen te ...

Ga naar de bovenkant